FIT FOR FLEXI

FOTOGALERIEGALLERY
Stacks Image 7
Stacks Image 8

Workshopy pro zaměstnavatele

Stacks Image 6192
Workshop v Ústí nad Labem
Stacks Image 6193
Účastníci workshopu
Stacks Image 6194
Příklady dobré praxe – Hennlich
Stacks Image 5686
Evropský dům
Stacks Image 5687
Účastnice workshopu
Stacks Image 5688
Workshop myšlenkové mapy
Stacks Image 5689
Mind Maps
Prezentace České spořitelny
Stacks Image 5694
Prezentace NFOZP
Stacks Image 5375
Podnikatelský inkubátor Kunovice
Stacks Image 5376
Petr Skondrojanis v Kunovicích
Stacks Image 5377
Jak bojovat s prokrastinací – Věra Kapsová
Stacks Image 5378
BUZER-lístek
Stacks Image 5300
Účastníci workshopu v Karlových Varech
Stacks Image 5301
Účastníci v hledáčku
Stacks Image 5302
Online videorozhovor
Stacks Image 5223
Účastníci workshopu v Pardubicích
Stacks Image 5224
Brainstorming na téma motivace pracovníků
Stacks Image 5225
Práce s cloudovými nástroji
Stacks Image 5226
Keramická dílna v Integračním centru Kosatec
Stacks Image 2435
Flexibilní formy práce, Zdeňka Havrlíková
Stacks Image 2436
Tlumočení konference
Stacks Image 2438
Účastníci konference
Stacks Image 2439
Pracovní rehabilitace - Katarina Lijerod
Stacks Image 2442
Evaluace švédského projektu, Helena Kastel
Stacks Image 2447
Slaďování rodiny a práce, Silke Steinberg
Stacks Image 2448
5procentní klub vizionářů, Petr Skondrojanis
Stacks Image 2449
Účastníci
Stacks Image 2450
Účastníci
Stacks Image 2454
Diskuse účastníků
Stacks Image 2455
Diskuse se zaměstnavateli
Stacks Image 2456
Petr Skondrojanis
Stacks Image 2459
Porovnání výzev na trhu práce v Německu a Francii, Marie Jegu
Stacks Image 2460
Podnikání jako příležitost pro nezaměstnané ženy, Ewa Mroz
Stacks Image 2465
Mapování kompetencí, Silvie Pýchová a Miriam Vránová
Stacks Image 2233
Úvodní slovo
Stacks Image 2234
Představení projektu Koordinačního centra Hodonín
Stacks Image 2235
Účastníci projektu
Stacks Image 2236
Prezentace slovenského projektu Flexipráca.sk
Stacks Image 2239
Prezentace Petra Skondrojanise na téma Vize trhu práce 2050
Stacks Image 2162
Účastníci worshopu v Prachaticích
Stacks Image 2163
Zkoušení cloudových nástrojů
Stacks Image 2164
Workshop byl podpořen z ESF a státního rozpočtu ČR
Stacks Image 2186
Diskuse
Stacks Image 2189
Diskuse na téma motivace zaměstnanců
Stacks Image 2191
Co nás motivuje v zaměstnání
Stacks Image 1847
Workshop pro zaměstnavatele v Jablonci
Stacks Image 1856
Účastníci workshopu
Stacks Image 1857
Zkušenosti ze zahraničí
Stacks Image 1858
Simulace práce na dálku
Stacks Image 1861
Praktická hra
Očekávání účastníků
Stacks Image 1393
Petr Skondrojanis
Stacks Image 1394
Myšlenková mapa
Stacks Image 1551
Cloudové řešení v praxi
Stacks Image 1698
Buďme kosmonauty
Stacks Image 1892
Prezentace případové studie
Stacks Image 1893
Renata Steinerová, Projekt CRISTAL
Stacks Image 1894
Petra Kinclová, ČSOB
Stacks Image 1895
Účastníci workshopu v Plzni
Stacks Image 1872
Úvod
Stacks Image 1873
Prezentace výsledků šetření
Stacks Image 1874
SWOT analýza
Stacks Image 1875
Libor Košťál, Královéhradecký kraj
Stacks Image 1878
Jana Skalková, ČSOB
Stacks Image 1880
Jana Seemanová, právní poradna
Stacks Image 1882
Michal Procházka, cloud computing
Stacks Image 1884
Práce účastníků
Stacks Image 1886
Závěrečné zhodnocení


Kurzy pro rodiče

Stacks Image 5837
Účastnice kurzu Projekt v praxi
Stacks Image 5838
Příprava propagační kampaně
Stacks Image 5839
Plakáty pro propagační kampaň
Stacks Image 5840
Barometr inspirace
Stacks Image 5843
Závěrečné foto
Stacks Image 5564
Účastnice prvního běhu kurzu
Stacks Image 5565
Pracovní materiál
Stacks Image 5566
Brainstorming účastnic
Stacks Image 5567
Desatero sebemotivace
Stacks Image 5570
Osobní a pracovní motivace
Stacks Image 5572
Osobní přání
Stacks Image 5574
Webová prezentace, která zaujme
Stacks Image 5138
Druhý běh kurzu "Moderní technologie pro práci na dálku"
Stacks Image 5139
Účastnice kurzu
Stacks Image 5140
Ukázka práce účastnic - Prezi
Stacks Image 5141
Ukázka práce účastnic - webové stránky
Stacks Image 2279
První běh kurzu "Moderní technologie pro práci na dálku"
Stacks Image 2280
Účastnice kurzu
Stacks Image 2281
Práce s grafickými nástroji
Stacks Image 2282
Tvoříme webové stránky
Stacks Image 2285
Práce s cloudovými nástroji
Stacks Image 1357
Druhý běh kurzu Práce a rodina v rovnováze
Stacks Image 1358
Lektorka
Stacks Image 1359
Účastnice
Stacks Image 1360
Skupinová práce
Stacks Image 1367
Předání certifikátů
Stacks Image 1762
Workshop
Stacks Image 1763
Portál projektu
Stacks Image 1764
Dětská místnost
Stacks Image 1765
Účastnice kurzu
Stacks Image 1768
Aktivity
Stacks Image 1770
Strom poznání
Stacks Image 1774
Práce účastnic
Stacks Image 1775
Absolventky kurzu


Mezinárodní setkání

Stacks Image 6269
Odborný seminář se zahraničními experty
Stacks Image 6270
Účástníci závěrečné mezinárodní konference
Stacks Image 6271
Zahraniční partneři v Praze
Stacks Image 6272
Závěrečná mezinárodní konference
Stacks Image 6275
Výstupy projektu na CD
Stacks Image 6277
Konference byla tlumočena
Stacks Image 6279
Silke Steinberg, expertka z Německa
Stacks Image 6281
Eva Mroz, expertka z Polska
Stacks Image 2472
Druhé mezinárodní setkání partnerů
Stacks Image 2473
Přivítání partnerů
Stacks Image 2474
Partneři ze Švédska a Polska
Stacks Image 2475
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Stacks Image 2478
Švédští partneři
Stacks Image 2480
Partneři z Německa
Stacks Image 2482
Polští partneři
Stacks Image 2485
Vytvořené vzdělávací materiály
Stacks Image 2486
Diskuse partnerů
Stacks Image 2488
Prezentace projektových aktivit partnerů
Stacks Image 2299
Gliwice
Stacks Image 2300
Účastnice projektu Jsem podnikavá - zakládám firmu
Stacks Image 2301
Prezentace podnikatelského záměru - nálepky na auta
Stacks Image 2302
Vizitky účastnic polského projektu
Stacks Image 2305
Prezentace projektu Sociálního centra v Gliwici
Stacks Image 2307
Návštěva místní školky
Stacks Image 2309
Děti byly na naši návštěvu připraveny.
Stacks Image 1917
Tým projektu FIT FOR FLEXI
Stacks Image 1918
Partnerský projekt Vinande Arena
Stacks Image 1919
Workhop na téma Gender Equality
Stacks Image 1920
Diskuse na tema švédského sociálního systému
Stacks Image 1142
Setkání v Essner Bundnis für Familie
Stacks Image 1143
Představení nových vzdělávacích materiálů
Stacks Image 1144
Workshop
Stacks Image 1145
Vědecko-výzkumný park Gelsenkirchen
Stacks Image 1148
Tym projektu FIT FOR FLEXI
Stacks Image 1150
Mezinárodní stáž v Německu
Stacks Image 9
Zahájení setkání
Stacks Image 10
Workshop k tématu flexibilních forem práce
Stacks Image 11
SWOT analýza problematiky flexibilních forem práce
Stacks Image 12
Brainstorming ke SWOT analýze
Stacks Image 13
Workshop k tématu srovnávací studie
Stacks Image 14
Brainstorming na téma Work Life Balance
Stacks Image 15
Rovné příležitosti v Channel Crossings
Stacks Image 16
Informační brožury partnerů
Stacks Image 17
Tým projektu "Fit for Flexi"
Stacks Image 18
Introduction
Stacks Image 19
Workshop on flexible working time arrangements
Stacks Image 20
SWOT analysis of flexible forms of employment
Brainstorming focused on SWOT analysis
Stacks Image 22
Workshop on the Comparative Study
Stacks Image 23
Brainstorming focused on work life balance
Stacks Image 24
Equal opportunities in Channel Crossings
Stacks Image 25
Information booklets of partners' projects
Stacks Image 26
"Fit for Flexi" project team