FIT FOR FLEXI

Stacks Image 0
Stacks Image 1
Stacks Image 2
Vítejte na stránkách projektu FIT FOR FLEXI

  • Zajímáte se o problematiku flexibilních forem práce či slaďování rodinného a pracovního života?
  • Uvítali byste možnost práce z domova či na částečný úvazek, abyste se mohli více věnovat svým dětem?
  • Rádi byste nabídli svým zaměstnancům konto pracovní doby či možnost sdílení pracovního místa, ale nevíte jak na to?
  • Zajímají Vás rozdíly ve flexibilitě pracovního trhu v evropském měřítku?
Alespoň jedna kladná odpověď znamená, že jste na správném místě!

Projekt FIT FOR FLEXI přináší komplexní program vzdělávání a osvěty v oblasti podpory a rozvoje flexibilních forem práce založený na přenosu inovací ze zahraničí.

Projekt realizuje jazyková škola Channel Crossings ve spolupráci se čtyřmi partnery: Spiralis (ČR), FIAP e.V. (Německo), Vårgårda kommun (Švédsko), Muster-in (Polsko). Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt bude probíhat v období od 1. 7. 2012 do 28. 2. 2015 po dobu 32 měsíců.

Welcome to the website of the FIT FOR FLEXI project

  • Are you interested in Flexible Working Time Arrangements or Work Life Balance?
  • Would you like to work from home or to have a part-time job in order to have more time for your children and family?
  • Would you like to offer your employees the possibility of working time banking or job sharing, but you don’t know how?
  • Are you interested in the differences of labour market flexibility in the European Union?
If you have answered “yes” at least once, you are in the right place.

The project FIT FOR FLEXI provides a comprehensive programme of training and education in the promotion and development of flexible working time arrangements based on the transnational transfer of innovation.

The project is managed by the educational and language agency Channel Crossings in cooperation with four partners: Spiralis (CR), FIAP e.V. (Germany), Vårgårda kommun (Sweden), Muster-in (Poland). The project is supported by the European Social Fund through the Operational Programme Human Resources and Employment and by the State Budget of the Czech Republic. The project duration is 32 months (1 July 2012 – 28 February 2015).