FIT FOR FLEXI

INFOCENTRUMRESOURCES
Stacks Image 27
Stacks Image 28
 • Zaujalo nás
 • Obecné
  • ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI[+]
   • Česká republika[+]
    Gender Studies o.p.s.
    www.genderstudies.cz, www.feminismus.cz, www.rovneprilezitosti.cz
    Nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti

    ATHENA – Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen
    www.athena-women.cz
    Občanské sdružení nabízející vzdělávací a poradenské aktivity pro ženy

    Česká ženská lobby
    www.czlobby.cz
    Síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice

    Asociace podnikatelek a manažerek ČR
    www.podnikanizen.cz
    Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat setkávání, spolupráci a profesní, podnikatelský a osobnostní rozvoj žen

    Český svaz žen
    www.csz.cz
    Občanské sdružení, jehož posláním je prosazovat práva žen, působit na různých úrovních v jejich zájmu a k jejich ochraně

    Fórum 50%
    www.padesatprocent.cz
    Obecně prospěšná společnost, jejímž hlavním cílem je změna současné politické situace v ČR a prosazení vyššího počtu žen do rozhodovacích pozic na všech úrovních

    Národní centrum pro rodinu
    www.rodiny.cz
    Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v ČR

    Nadace Open Society Fund Praha
    www.osf.cz
    Nadace podporuje nevládní neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce v jejich aktivitách na podporu lidských práv, vzdělávání či posilování občanské společnosti

    Síť mateřských center o. s.
    www.materska-centra.cz
    Občanské sdružení mateřských center

    APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
    www.aperio.cz
    Občanského sdružení, jehož posláním je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství

    Informační a poradenský portál Rovné šance (Český svaz žen)
    www.rovnesance.cz

    Portál Občanská společnost – návod k použití (Econnect)
    obcan.ecn.cz

    Genderová informační a tisková agentura
    www.ta-gita.cz

    Portál Centrum ProEquality (Otevřená společnost, o.p.s.)
    www.proequality.cz

    Portál programu Ženská práva jsou lidská práva (NESEHNUTÍ Brno)
    www.zenskaprava.cz

    Mentoring otevírá dveře (ATHENA – Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen) www.mentoringoteviradvere.cz
    Mezinárodní přenos inovací pro zvýšení zaměstnatelnosti žen v předdůchodovém věku do ČR

    Jízdenka do zaměstnání (ATHENA – Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen)
    www.jizdenkadozamestnani.cz
    Vzdělávání, poradenství a podpora uplatnění na trhu práce pro ženy v předdůchodovém věku
   • Německo[+]
    Gender Mainstreaming (Rakousko)
    www.gendermainstreaming.at
    Informační portál o problematice gender mainstreamingu

    Gender Mainstreaming (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
    www.gender-mainstreaming.net
    Portál o strategii a nástrojích gender mainstreamingu

    Das Kompetenzzentrum für Gender Mainstreaming (Gender-Institut Sachsen-Anhalt)
    www.g-i-s-a.de
    Informační portál o gender mainstreamingu

    Genderax
    www.genderdax.de
    Informační platforma o kariérních možnostech pro vysoce kvalifikované ženy

    Girls´Day (Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.)
    www.girls-day.de
    Projektový portál zaměřený na praktické ukázky pracovních uplatnění pro studentky, které pořádají zapojené podniky
   • Švédsko[+]
    ESF JÄMT
    www.jamstall.nu
    Systémový projekt na podporu gender mainstreamingu a rovných příležitostí

    Swedish Women's Lobby
    www.sverigeskvinnolobby.se
    Nezávislá organizace sdružující ženské neziskové organizace

    Umeå Centre for Gender Studies (UCGS)
    www.ucgs.umu.se
    Výzkumný institut genderové problematiky na univerzitě Umeå

    GEXcel (Centre of Gender Excellence)
    www.genderexcel.org
    Centrum výzkumu genderové problematiky

    Gender Studies of Linköping University
    www.tema.liu.se
    Sekce genderového výzkumu

    Jamstalldhet.net
    www.jamstalldhet.net
    Portál o rovných příležitostech
   • Polsko[+]
    The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)
    www.neww.eu
    Mezinárodní ženská organizace, realizace řady projektů k problematice rovných příležitostí, informační servis

    Feminoteka
    www.feminoteka.pl
    Feministická organizace, informační servis o publikacích věnovaných problematice gender mainstreamingu a rovných příležitostech

    Fundacja Centrum Promocji Kobiet
    www.promocjakobiet.pl www.karierakobiet.eu
    Centrum na podporu pracovního, společenského i politického uplatnění žen

    eFKa
    www.efka.org.pl
    Ženská organizace na podporu nezávislosti žen a proti jejich diskriminaci

    Silesian Gender Zone (Nadace Feminoteka)
    www.gender.pl
    Portál k problematice gender mainstreamingu
  • FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE[+]
   • Česká republika[+]
    Portál FLEXIBILNÍ TRH PRÁCE (LMC s. r.o.)
    flexibilni.lmc.eu
    Články, rozhovory a aktuality k tématu flexibilních forem práce

    Portál PRÁCE NA DÁLKU.CZ (Eduwork o. s., PROFICIO o. s.)
    www.pracenadalku.cz
    Informace o teleworkingu a problematice work life balance

    Portál WORKLINE.CZ (Idealine Solutions s. r.o.)
    www.workline.cz
    Informace o práci z domova

    Portál ROVNÉ ŠANCE
    www.rovnesance.cz
    Informace o teleworkingu

    Portál PŘIVÝDĚLKY Z DOMU PRO KAŽDÉHO…
    nejprivydelky.webnode.cz
    Informace o možnostech práce z domova
   • Německo[+]
    BEST-ZEIT (Institut der deutschen Wirtschaft Köln)
    www.flexible-arbeitszeiten.de
    Informační portál o různých modelech flexibilního zaměstnání

    Teilzeit und Arbeitszeitmodelle (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)
    www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Teilzeit-und-Arbeitszeitmodelle/inhalt.html
    Informační sekce o práci na částečný úvazek a flexibilních modelech práce v Německu

    BALANCE
    balanceonline.org
    Informační rozcestník k problematice rovnováhy flexibility a stability

    Flexible Personaleinsatzstrategien-Innovative Konzepte für KMU
    www.flexiko-kmu.de
    Projekt zaměřený na vývoj a ověření flexibilních modelů práce v MSP

    FlinK – Freelancer im Spannungsfeld von Flexibilisierung und Stabilisierung
    www.flink-projekt.de
    Projekt zaměřený na tvorbu inovativních konceptů na podporu pracovníků na volné noze

    Arbeit auf Abruf
    www.arbeitaufabruf.de
    Projekt zaměřený na výzkum modelů pracovní pohotovosti

    FlexiBalance
    www.flexibalance.de
    Projekt zaměřený na tvorbu inovativních konceptů na podporu sladění práce a rodiny
   • Švédsko[+]
    Švédský podnikatelský svaz
    www.svensktnaringsliv.se
    Informační portál zahrnující pracovní problematiku na švédském trhu práce

    Swedish Government Offices
    www.sweden.gov.se
    Portál švédské vlády s informacemi o pracovní problematice a flexibilitě pracovního trhu

    Sweden.se
    www.sweden.se
    Oficiální informační portál o Švédsku včetně informací o pracovní problematice

    Statistics Sweden
    www.scb.se
    Statistický portál zahrnující informace o švédském trhu práce

    Finnish Institute of Occupationl Health
    www.ttl.fi
    Portál s informacemi o problematice ochrany zdraví při práci
   • Polsko[+]
    Wortal Elastycznych Form Zatrudnienia
    www.efez.eu
    Projekt zaměřený na podporu flexibilních forem práce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v Polsku.

    Elastyczne rozwiązania na rynku pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)
    www.elastyczni.wup.lodz.pl
    Projekt zaměřený na podporu znevýhodněných osob na trhu práce v regionu Lodz, flexibilní formy zaměstnávání, téma flexicurity.

    Flexcore
    www.flexcore.wordpress.com
    Projekt zaměřený na podporu flexicurity mezi zaměstnavateli a zaměstnanci ve Velkopolském regionu

    Flexi Praca
    www.flexionline.pl
    Informační portál o flexibilních formách práce

    Flexicurity – elastyczne zatrudnienie, bezpieczna praca. Społeczna kampania informacyjna
    www.elastyczniwpracy.pl
    Projekt zaměřený na osvětovou kampaň a odstranění překážek bránících flexibilnímu zaměstnávání

    Praca przyjazna rodzinie – elastyczne rozwiązania
    www.przyjaznapraca.pl
    Projekt zaměřený na propagaci flexibilních forem práce prostřednictvím pořádání konferencí po celém Polsku
  • SLAĎOVÁNÍ RODINY A PRÁCE[+]
   • Česká republika[+]
    Pracovní portál Práce jinak (People Management Forum)
    www.projekt-alternativa.cz

    Portál Aktivní Máma (Občanské sdružení pro aktivní rodinu)
    www.aktivnimama.cz

    Informační portál Pěkný den (Občanské sdružení pro aktivní rodinu)
    www.peknyden.cz

    Informační portál Ententyky.cz
    www.ententyky.cz

    Portál občanského sdružení Plenkyvpráci.cz
    www.plenkyvpraci.cz

    Projekt CRISTAL (Grafia, s.r.o.)
    cristal.grafia.cz
    Prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
   • Německo[+]
    Beruf und Familie
    www.beruf-und-familie.de
    Portál na podporu slaďování rodiny a práce

    Deutscher Gewerkschaftsbund
    familie.dgb.de
    Informační portál projektu „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“

    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
    frauen.verdi.de – Informace z oblasti slaďování rodiny a práce a rodinné politiky
    gender.verdi.de – Informace o genderové politice
    bundesinitiative-gleichstellen.verdi.de – Informace o rovných příležitostech ve firmách

    KomNet (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW)
    www.komnet.nrw.de
    Poradenský portál k různým aspektům pracovní problematiky

    Institut für Work-Life-Balance
    www.work-life-balance.de
    Institut poskytující poradenství podnikům k problematice work life balance
   • Švédsko[+]
    Nordic Social Insurance Portal
    www.nordsoc.se
    Informační portál o rodinné a sociální politice v severských státech
   • Polsko[+]
    Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet
    www.pracujacyrodzice.pl
    Projekt zaměřený na rozvoj a podporu sladění rodinného a pracovního života

    Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca–rodzina
    www.plineu.org/rownowaga
    Projekt zaměřený na tvorbu vzdělávacího programu pro poradce v oblasti slaďování rodiny a práce

    Być rodzicem
    www.bycrodzicem.pl
    Projekt zaměřený na realizaci workshopů a modelů slaďování rodiny a práce pro pracující rodiče
 • Pro rodiče
  VÝSTUPY ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ
  HLEDÁM PRÁCI
  CHCI PODNIKAT
 • Pro zaměstnavatele
Here we prepare the space for sharing information focused on flexible working time arrangements, equal opportunities and reconciliation of work and family life.

This section is available only in Czech language.